PROGAM PENGAJIAN OLEH PONDOK PESANTREN

JADUAL  PROGRAM PENGAJIAN oleh PONDOK PESANTREN PUKUL 05.00 s/d 06.00

Di Radio Aswaja FM Ponorogo

NO

NAMA PONPES

ALAMAT

NAMA PENGASUH

1 ALI MUTTAQIN Jl. Parang Menang, Patihan Wetan, Babadan, Po KH.  Romdloni F.
2 SUBULUL HUDA Jl. Raya Sumoroto, Semanding, Kauman K. M. Masduqi Bashori
3 ANNAJIYAH Jl. Imam Muhyi, Lengkong, Sukorejo KH. Ma’sum Rohman
4 HIDAYATUL MUBTADIIN Klego, Mrican, Jenangan, Po KH. Murhadi
5 HUDATUL MUNA 1 Jl. YosSudarso, Brotonegaran, Po KH. Abdul Qodir
6 AL BUKHORI Jl. Bukhori Mangunan, Tulung, Sampung K. Mukrim Abdulloh
7 ITTIHADUL UMMAH Jl. Soekarno Hatta IV/13, Jarakan, Banyudono, po KH. ImamSayuti Farid,SH MSI
8 MIFTAHUL HIDAYAH Jl. Ponco Siwalan, Ngunut, Babadan, Po KH. Mudzakir Syam
9 KH. HASYIM ASY ‘ARI Jl. Biak No.8, Banyudono, Po KH. Mustaghfirulloh
10 DARUL FALAH Jl. Mangga Sumberejo,  ‘AdlanSukorejo K. Masyhudi ahmad
11 AL IDRIS Jl. Urip Sumoharjo, Banyudono, po K. Tajul Mujahidin
12 KH. SYAMSUDIN Jl. Lawu, Nologaten, Po K. Ayyub Ahdiansyah
13 THORIQUL HUDA Jl. Syuhada’, Cekok, Babadan, Po KH. Fahrudin Dasuki
14 DAARUN NAJAA Jalen, Ngrukem, Mlarak K. M. Ma’ruf Murrsyidi
15 DARUL HUDA Jl. Ir Juanda IV/13, Tonatan, Po KH. Abdussami’
16 HUDATUL MUNA 2 Jl. YosSudarso, Brotonegaran, Po K. Muslih Al Barony

 Post details 

Categories: Aswaja Fm
Tags: No Tags
Published on: 23 Mei 2012

 Leave a comment 


 © 2017 - 101.6 Aswaja FM Ponorogo